Blog làm đẹp

Tri Ân Khách Hàng - Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập
Tri Ân Khách Hàng - Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập

💥💥 TRI ÂN KHÁCH HÀNG 💥💥
      KỶ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP
---------------------------
𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́
 Khách hàng được lựa chọn 1 trong các dịch vụ sau:
✅Hủy nám Vi bào 6D
✅Trị mụn 5F
✅Trẻ hóa Therma
✅Chăm sóc da tinh thể Vàng
✅Triệt lông Diode laser 
-------------------
😍Đối tượng áp dụng: Cho các khách chưa từng sử dụng 1 trong các dịch vụ trên)
❤️❤️Lưu ý:
- Voucher áp dụng cho 1 dịch vụ in  trên voucher
- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 lần
- Không có giá trị quy đổi tiên mặt

/Upload/image/2022/11/01/upload_-668a93cd477a8024d96b-min_01-11-2022-03-18-15.jpg


--------------------------------
🏦𝐍𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑🏦
TT CHĂM SÓC & ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO 
▪️sn 21- Đường 25/4, Hạ Long, Quảng Ninh
📲𝟎𝟗𝟑𝟕.𝟐𝟖𝟎.𝟖𝟖𝟖
⚜️ Fb: 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 
⚜️ Page : 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫