Chăm sóc tay VIP (Tdc, Massage, nhặt da, đắp nạ, dưỡng)