Khóa Spa Body - 10 triệu ( giá gốc 20 triệu )

10,000,000 0,000

Khoá spa body- 10 triệu ( giá gốc 20 triệu )

Chương 1 : massage cổ vai gáy

Chương 2: Massage body cơ bản và nâng cao

Chương 3: béo phì và nguyên nhân

Chương 4: các phương pháp giảm béo hiện nay

Chương 5: bấm huyệt ấn độ - bấm huyệt dạ dầy

Chương 6: sử dụng gậy giảm béo

Chương 7: hoả liệu trong giảm béo

Chương 8: ứng dụng máy công nghệ cao trong giảm béo

Chương 9: các máy móc khác trong giảm béo

Chương 10: chế độ ăn và lưu ý trong và sau giảm béo

Chương 11: tắm trắng là gì? Các phương pháp tắm trắng ? Quy trình tắm trắng

Chương 12: máy móc công nghệ cao trong tắm trắng?

Chương 13: lưu ý sau khi tắm trắng

Chương 14: triệt lông là gì? Tác dụng triệt lông?

Chương 15: quy trình triệt lông? Và lưu ý

Chương 16: các công nghệ triệt lông? Sự khác biệt ?

>