Thon gọn hàm

7,000,000 0,000

Thon gọn góc hàm sẽ trở nên thon gọn, gương mặt thanh thoát V-line và cân đối theo tỷ lệ vàng.

>